Оновлено
2023-02-16
10:54

Дані про представників Ради молодих вчених факультету/інституту

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

 

 

Голова Ради МВ


 Гакман Анна Вікторівна

Науковий ступінь

 доктор наук з фізичного виховання і спорту

Наукове звання

 доцент

Посада

Професор кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту

Наукові інтереси

Фізична культура і спорт, фітнес та рекреація

Посилання на наукові профілі (Scopus, WoS, Google scholar) 

https://orcid.org/0000-0002-7485-0062

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57193360110

ResearcherID: D-2043-2016

https://scholar.google.com.ua/citations?user=3MjYT0EAAAAJ&hl=uk

 

В.о. Голови Ради МВ

 Горохолінська Ірина Володимирівна

Науковий ступінь

 докторка філософських наук

Наукове звання

 доцентка

Посада

 доцентка кафедри філософії та культурології

Наукові інтереси

 аксіологія, моральне богослов’я, філософія релігії, питання секуляризації

Посилання на наукові профілі (Scopus, WoS, Google scholar) 

Google scholar https://scholar.google.com/citations?user=gd2fWPgAAAAJ&hl=uk

ORCID https://orcid.org/0000-0001-7921-8245

WoS https://www.webofscience.com/wos/author/record/300307

Навчально-науковий інститут біології, хімії та біоресурсів


 Халавка Юрій Богданович

Науковий ступінь

 доктор хімічних наук

 

Наукове звання

 доцент

Посада

завідувач кафедри загальної хімії та зімічного матеріалознавства

Наукові інтереси

нанохімія, хімія твердого тіла

Посилання на наукові профілі (Scopus, WoS, Google scholar) 

http://orcid.org/0000-0002-6832-447X

http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=21933980800

http://www.researcherid.com/rid/A-6442-2008

http://scholar.google.com.ua/citations?user=Qzo5LTQAAAAJ&hl=uk

Географічний факультет


 Джаман Ярослав Васильович

Науковий ступінь

Кандидат географічних наук

Наукове звання

-

Посада

асистент кафедри географії України та регіоналістики

Наукові інтереси

РОЗВИТОК ЕТНОТУРИЗМУ В ПОЛІЕТНІЧНОМУ МІСТІ  (на прикладі м.Чернівці)

Посилання на наукові профілі (Scopus, WoS, Google scholar) 

 

https://scholar.google.com/citations?user=lum2PFUAAAAJ&hl=uk

 

Економічний факультет


 

 Григорків, Марія Василівна

 

Науковий ступінь

доктор економічних наук

Наукове звання -

доцент 

Посада

доцент кафедри економіко-математичного моделювання

Наукові інтереси

Моделювання еколого- та соціально-економічних процесів і систем

Посилання на наукові профілі (Scopus, WoS, Google scholar) 

 

Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=iDm9ubUAAAAJ&hl=uk

https://www.researchgate.net/profile/Mariia-Hryhorkiv

https://orcid.org/0000-0003-3327-991X

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57199860416

Факультет іноземних мов


 Бешлей Ольга Василівна

Науковий ступінь

Кандидат філологічних наук

Наукове звання

Доцент

Посада

Доцент кафедри англійської мови

Наукові інтереси

когнітивна лінгвістика, теорія когнітивної метафори, корпусна лінгвістика, психолінгвістика, методика і психологія викладання іноземних мов у ЗНЗ та ВНЗ

Посилання на наукові профілі (Scopus, WoS, Google scholar) 

https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=dodt4pcAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

Факультет історії, політології та міжнародних відносин


 Ковалець Тарас Романович

Науковий ступінь

кандидат історичних наук

Наукове звання

 

Посада

асистент кафедри історії України (наукові інтереси:)

Наукові інтереси

Військо Запорозьке у XVI-XVII ст.

Посилання на наукові профілі (Scopus, WoS, Google scholar) 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55848823100

https://orcid.org/0000-0002-0028-6788

https://scholar.google.com.ua/citations?user=0JNlessAAAAJ&hl=uk&oi=ao

https://chnu.academia.edu/TarasKovalets

https://publons.com/researcher/2279073/taras-kovalets/

Навчально-науковий інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук

 

 Олар Олександр Валерійович

Науковий ступінь

Кандидат фізико-математичних наук

Наукове звання

 

Посада

Асистент кафедри кореляційної оптики  

Наукові інтереси

Біомедична оптика

Посилання на наукові профілі (Scopus, WoS, Google scholar) 

 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=0tXlEGcAAAAJ&hl=uk

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35318204300

https://orcid.org/0000-0002-3625-8439 

Факультет архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва 


 Янчук Іванна Володимирівна

Науковий ступінь

кандидат фізико-математичних наук

Наукове звання

 

Посада

асистент кафедри будівництва, заступник декана з наукової роботи

Наукові інтереси

методи діагностики дефектної структури та методи цифрової обробки інформації

Посилання на наукові профілі (Scopus, WoS, Google scholar) 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=55987548300&zone=

 

Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи


 Попов Олександр Анатолійович

Науковий ступінь

кандидат педагогічних наук

Наукове звання

 

Посада

асистент кафедри педагогіки та соціальної роботи

Наукові інтереси

 Закордонний досвід соціальної роботи, роль соціальної роботи та освіти дорослих у процесах демократизації та формування громадянського суспільства, соціальна робота у місцевих громадах, соціально-педагогічна робота з молоддю

Посилання на наукові профілі (Scopus, WoS, Google scholar) 

 

https://orcid.org/0000-0002-7135-0476

https://publons.com/researcher/2292644/oleksandr-popov/

https://scholar.google.com/citations?user=-VERTxMAAAAJ&hl=uk

Факультет математики та інформатики


 Онипа Денис Павлович

Науковий ступінь

кандидат фізико-математичних наук

 

Наукове звання

 

Посада

асистент кафедри математичного аналізу

 

Наукові інтереси

множини точок розриву, коливання функцій, граничні множини

Посилання на наукові профілі (Scopus, WoS, Google scholar)

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57201310486

https://www.webofscience.com/wos/author/record/24988072

https://orcid.org/0000-0002-3225-414X

Факультет фізичної культури та здоров’я людини


 Ротар Яна Федорівна

Науковий ступінь

 

Наукове звання

 

Посада

асистент кафедри фізичної реабілітації, ерготерапії та домедичної допомоги

Наукові інтереси

"Нативність біоматеріалів в стані рецидивуючих  короткочасних змін"

Посилання на наукові профілі (Scopus, WoS, Google scholar) 

https://scholar.google.com.ua/scholar?hl=uk&as_sdt=0%2C5&q=%D1%8F.%D1%84.%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80&btnG=

Філологічний факультет


Тичініна Альона Романівна

Науковий ступінь

кандидат філологічних наук

Наукове звання

-

Посада

асистент кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури

 

Наукові інтереси

теорія літератури, методологія, наратологія, жанрологія

Посилання на наукові профілі (Scopus, WoS, Google scholar) 

 

 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=OntIviQAAAAJ&hl=uk

https://chnu.academia.edu/AlyonaTychinina

https://orcid.org/0000-0001-7798-0930

Юридичний факультет


 Ковбас Ігор Васильович

Науковий ступінь

доктор юридичних наук

Наукове звання

доцент

Посада

доцент кафедри публічного права

Наукові інтереси

правове регулювання надання публічних послуг суб’єктом владних повноважень; децентралізація органів публічної адміністрації.

Посилання на наукові профілі (Scopus, WoS, Google scholar) 

 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=o7e04lQAAAAJ&hl=ukhttps://scholar.google.com.ua/citations?user=o7e04lQAAAAJ&hl=uk

https://orcid.org/0000-0001-7039-1586

https://publons.com/researcher/2295456/ihor-v-kovbas/

 

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterЕ;1б@9f‰.chnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.